درباره ما

نایس اسپرت تخصصی ترین پلتفرم ارائه دهنده طراحی و راه اندازی سایت مدیریت باشگاه ورزشی در ایران که با گردهم‌‌‌آوری منابع انسانی توانمند و برجسته بدنبال خلق ارزش برای مدیران مجموعه ورشی می باشد.

خدمات و محصولات دیجیتال در ایران که با گردهم‌‌‌آوری منابع انسانی توانمند و برجسته بدنبال خلق ارزش برای ذینفعان خود می باشد. ژاکت دارای 6 فاز توسعه در سمت محصول با تیم قدرتمند فنی و تیم کارکشته و با تجربه بازاریابی برای افزایش سهم بازار حداکثری خود است.

گروه نایس اسپرت به صورت تخصصی انواع خدمات آنلاین به مجموعه‌ها و باشگاه‌های ورزشی ارائه می کند. حوزه فعالیت این گروه فقط ارائه خدمات به باشگاه‌های ورزشی بوده و در راستای موفقیت مجموعه های ورزشی فعالیت می کند.

همچنین معرفی باشگاه های ورزشی در سایت اسپرت رزرو از دیگر خردمات این شرکت میباشد